HANKETEADE Asfaltplatsi rajamise II etapp

HANKETEADE

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Thermoarena OÜ välja alljärgneva hanke:

· Asfaltplatsi rajamise II etapp (pakkumuse esitamise tähtaeg 24.01.2022 15.00 GMT +2. Tööd peavad olema üle antud hiljemalt 15.07.2022 ja olema kooskõlas kõigi hankelepingu tingimustega

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 244904) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.19-0509).

 

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

 

 

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Thermoarena OÜ hereby announces the following tender:

· Asphalt paving phase II (tender offer submitting deadline 24.01.2022 15:00 GMT +2 (Estonian time). The works must be accepted no later than 15.07.2022 and must be compliant with all terms and conditions of the tender contract.

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 244904) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by from the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.19-0509).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.